Aktiviteter - Bursogn.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Aktiviteter

Nørkle/hobbycafe
Susanne Uggerholm har taget initiativ til at få arrangeret en nørkle/hobbycafe.
Mandagsholdet med de kreative damer, er kommet godt fra start.
Dejligt med så stort fremmøde. Har du lyst til at lave noget sammen med andre, så kom og vær med.
Nu har vi hørt at mændene er lidt misundelige på det hyggelige samvær, og at der måske er interesse for at komme og spille kort eller andre spil, mens damerne nørkler.
Og……..  mænd…… I er selvfølgelig også velkomne!
Tilmelding ikke nødvendig.
Vi mødes mandage kl. 19 i klubhuset.
Vi betaler hver især 10 kr. pr. gang, hvilket inkluderer en kop kaffe.
Torsdagsklubben
- hvor man mødes hver torsdag kl. 19 i klubhuset til hyggelig samvær og diverse spil, b.l.a. petanqe, i sommerhalvåret.
Har du lyst til at være med kontaktes Inger Slyk tlf. 6111 4169.


Generalforsamling i Bur Aktivitetsforening
Den 30. januar 2019 - kl. 19 i klubhuset
Dagsorden i følge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden.

Fællesspisning
I forbindelse med generalforsamlingen d. 30/1, vil vi arrangere fællesspisning kl. 17.30 i klubhuset.
Jørgen leverer maden og prisen er 50 kr. pr. kuvert og at børn under 12 år, spiser med for 25 kr. pr. kuvert.
Bindende tilmelding senest d. 23/1 til Mona Godtkjær
Tlf. 4182 7460 eller via mail: mona_godt@hotmail.com


Fællesspisning i februar
bliver tirsdag den 26/2-2019 kl. 17.30

Fastelavnsfest
Fastelavnsfest afholdes søndag den 3/3 i klubhuset ( nærmere program følger senere)


Vær med til at gøre Bur forårsklar
Igen i år vil vi gerne støtte op omkring Danmark Naturfrednings affaldsindsamlingsdag.
Dagen afvikles den 31/3-2019, hvor vi mødes i klubhuset kl.9 til morgenkaffe og rundstykker.
Skralderuterne og affaldssækkene fordeles herefter blandt de fremmødte.
Efter indsamlingen afleveres skraldet ved klubhuset, og der er øl og sodavand, som afslutning på skraldedagen.

 
Copyright 2017: Bur Aktivitetsforening - Web: Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu