Aktiviteter - Bursogn.dk

Gå til indhold

Aktiviteter

Nørkle/hobbycafe
Susanne Uggerholm har taget initiativ til at få arrangeret en nørkle/hobbycafe.
Mandagsholdet med de kreative damer, er kommet godt fra start.
Dejligt med så stort fremmøde. Har du lyst til at lave noget sammen med andre, så kom og vær med.
Nu har vi hørt at mændene er lidt misundelige på det hyggelige samvær, og at der måske er interesse for at komme og spille kort eller andre spil, mens damerne nørkler.
Og……..  mænd…… I er selvfølgelig også velkomne!
Tilmelding ikke nødvendig.
Vi mødes mandage kl. 19 i klubhuset.
Vi betaler hver især 10 kr. pr. gang, hvilket inkluderer en kop kaffe.
Torsdagsklubben
- er stedet, hvor man mødes om torsdagen kl. 18.30 i klubhuset til hyggelig samvær og diverse spil.
Om sommeren er der rig mulighed for udeaktiviteter på sportspladsen og petanqbanen.
Hvis du ønsker at komme "fast" i klubhuset om torsdagen koster det ca. 150 kr. om året, men hvis du blot ønsker at komme en gang i mellem koster det 10 kr. pr. gang, hvilket inkluderer en kop kaffe/the.
Øl og sodavand kan købes.
Tilmelding er ikke nødvendigt.

Generalforsamling 2/6-2021 kl. 19
Bur Aktivitetsforening afholder generalforsamling i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter, og eventuelle forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage forud for mødet.
Mødet afvikles efter gældende regler, og kun fremmøde ved forevisning af gældende Coronapas.


Fællesspisning
Aktivitetsforeningen arrangerer flere gange årligt fællesspisning kl. 17.30 i klubhuset, og i forbindelse hermed vil vi forsøge at koble det med andre arrangementer før eller efter maden.
Det er som oftest Jørgen der leverer maden, og det koster 50 kr. pr kuvert. Børn under 12 år spiser med for halv pris.
Betalingen finder sted ved arrangementets start.
Der kan købes drikkevarer til fornuftige priser, og der er mulighed for at betale kontant eller via mob. pay.
Tilmeldingen er bindende, og sker til Mona Godtkjær tlf 4182 7460 eller mona­_godt@hotmail.com senest 8 dage forinden.
(sat i bero p.g.a. covid19 smitte risiko)


"Vi mødes ved søen" 
Vi mødes omme ved søen om onsdagen ved madpakkehuset kl. 19 i ulige uger, og får vendt lidt af alting, stort som småt. Det er ganske uformelt, og man medbringer selv sin kaffe, øl eller sodavand. Alt efter hvad man har lyst til.
Der er ingen tilmelding, og man bestemmer selv hvor længe man vil blive.
Der er stemning for atter i 2021 at kunne mødes, så når vejret bliver lidt mildere genoptager vi traditionen.

"Bur går tur"
Fra mandag den 12/4-2021, starter vi med gåture, for alle som kunne have lyst til at være med.
Der kræves ikke specielle forudsætninger, og man bestemmer selv hvor langt og hvor hurtigt man ønsker at gå.
Vi mødes ved klubhuset hver mandag kl. 19, og aftaler indbyrdes hvor og med hvem vi går.
Der vil være mulighed for køb af øl og sodavand.

Den 31. december kl. 12 mødes vi på "Hansens Plads". Henning og Karsten inviterer traditionen tro alle.
De stiller en grill op og man griller selv sine medbragte pølser. Husk ligeledes at medbringe egne drikkevarer.
Venlig hilsen Skolevej 14 og 18.


I støbeskeen er der følgende arrangementer:23/6-2021: Sct Hans bål ved søen (nærmere information senere)Fotos fra "Torsdagsklubben"
Tilbage til indhold