Bestyrelsens arbejde - Bursogn.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Bestyrelsens arbejde

Aktivitetsforening
Hvad laver bestyrelsen?
 • Vi udlåner klubhus.
 • Vi udlåner flagalle.
 • Vi udlåner cirkustelt.
 • Vi støtter op omkring sankthans.
 • Vi laver aftale med julemanden.
 • Vi ansøger om økonomisk hjælp hos diverse fonde, for at kunne vedligeholde og forny vores lokalsamfund.
 • Vi støtter op omkring diverse aktiviteter/tiltag til glæde for vores lokalsamfund.
 • Vi sælger medlemsskaber hvert år forud for generalforsamling.
 • Vi afholder generalforsamling.
 • Vi arbejder for at hjemmesiden ”Bursogn.dk” er ajourført og brugbar.
 • Vi afholder fastelavnsfest.
 • Vi har udadrettede kontakter til diverse myndigheder.
 • Vi arbejder for at få lavet hundeskov på sportspladsen.
 • Vi er tovholdere for de arbejdsgrupper, der arbejder selvstændigt.
 • Vi arbejder for vedligeholdelse af omgivelserne ved søen (gangsystem, fiskeplatform, sten på skrænterne, madpakkehytte. Og borde + bænke).
 • Vi arbejder for vedligeholdelse af klubhuset ude og inde.
 • Vi arbejder for at Bur igen kan få julebelysning.
Hvis du har gode ideer
- til Bur Aktivitetsforening, vil vi meget gerne høre om dem.
Skriv en mail til en’ af bestyrelsesmedlemmerne eller kontakt os på anden vis og fortæl om din ide.

 
Copyright 2017: Bur Aktivitetsforening - Web: Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu