Bestyrelsens arbejde - Bursogn.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Bestyrelsens arbejde

Aktivitetsforening
Hvad laver bestyrelsen?
Vi udlåner klubhus.
 • Vi udlåner flagalle.
 • Vi udlåner cirkustelt.
 • Vi støtter op omkring sankthans.
 • Vi laver aftale med julemanden.
 • Vi ansøger om økonomisk hjælp hos diverse fonde, for at kunne vedligeholde og forny vores lokalsamfund.
 • Vi støtter op omkring diverse aktiviteter/tiltag til glæde for vores lokalsamfund.
 • Vi sælger medlemsskaber hvert år forud for generalforsamling.
 • Vi afholder generalforsamling.
 • Vi arbejder for at hjemmesiden ”Bursogn.dk” er ajourført og brugbar.
 • Vi afholder fastelavnsfest.
 • Vi har udadrettede kontakter til diverse myndigheder.
 • Vi arbejder for at få lavet hundeskov på sportspladsen.
 • Vi er tovholdere for de arbejdsgrupper, der arbejder selvstændigt.
 • Vi arbejder for vedligeholdelse af omgivelserne ved søen (gangsystem, fiskeplatform, sten på skrænterne, madpakkehytte. Og borde + bænke).
 • Vi arbejder for vedligeholdelse af klubhuset ude og inde.
 • Vi arbejder for at Bur igen kan få julebelysning.
 • Vi arbejder for en forlængelse af fortovet fra banen til Pøtparken.


Hvis du har gode ideer
- til Bur Aktivitetsforening, vil vi meget gerne høre om dem.
Skriv en mail til en’ af bestyrelsesmedlemmerne eller kontakt os på anden vis og fortæl om din ide.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu