Bursogn.dk

Gå til indhold

Hoved menu:

Velkommen til til Bur sogns hjemmeside - www.bursogn.dk
Her bor aktive mennesker hele året
Sankt Hans
Traditionen tro er der Sankt Hans Bål ved søen d. 23. juni.
De små bål er klar klokken 19. Det store bål tændes klokken 20.
Der er nu lagt grus på stien ved søen, men p.g.a. nabohøringer og byggetilladelser, går der nok yderligere ca. 6 uger inden Kaj Beck kan gå videre med projektet.

Der efterlyses frivillig arbejdskraft til følgende:
Opsætning af nyt hegn omkring petanquebanen.
Oprydning/indretning af det lille og det store depotrum i klubhuset.
Oprydning/indretning af strømmålerrum i klubhuset.
Oprydning af boldrum i klubhuset.
Reparation af knækkede flagstænger.
Udvendig maling af klubhuset.
Vand/ og kaffebærere.
Maling af hegn mod skelmved klubhuset.
Maling af diverse træværk udvendigt.

DERFOR afholdes arbejdslørdag d. 2/6-2018 kl. 9.00
Aktivitetsforeningen er ved denne lejlighed vært med kaffe/te og rundstykker.
Til middag vil der være pølser på grillen

 
Copyright 2017: Bur Aktivitetsforening - Web: Vestjyder.dk
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu