2021.08.25 - Bursogn.dk

Gå til indhold

2021.08.25

Udvikling
BUR´s STATUR

Vi har haft 1. møde i vores udviklingsgruppe, som har fået navnet BUR´s STATUR
Vi har prioriteret følgende indsatsområder
1. Spor i landskabet
2. Børn i Bur i fri natur
3. Fællesskab
4. Byforskønnelse (mon dette ord findes i ordbogen:-)
5. Trafiksikkerhed
6. Nye aktive borgere

Ved næste møde i september arbejder vi med strategiplaner, udviklingsplan og får denne beskrevet.
vi skal have lavet nye billeder, som kan indgå i vores udviklings- og strategiplan.
Inge
Tilbage til indhold