Bestyrelsens arbejde - Bursogn.dk

Gå til indhold

Bestyrelsens arbejde

Aktivit.forening


Hvad laver bestyrelsen?
                                                                                                                   
 • Vi udlåner flagalle.
 • Vi støtter op omkring sankthans.
 • Vi laver aftale med julemanden.
 • Vi ansøger om økonomisk hjælp hos diverse fonde, for at kunne vedligeholde og forny vores lokalsamfund.
 • Vi støtter op omkring diverse aktiviteter/tiltag til glæde for vores lokalsamfund.
 • Vi sælger medlemsskaber hvert år forud for generalforsamling.
 • Vi afholder generalforsamling.
 • Vi arbejder for at hjemmesiden ”Bursogn.dk” er ajourført og brugbar.
 • vi arbejder for at opslagene ved forsamlingshuset er ajourført.
 • Vi afholder fastelavnsfest.
 • Vi har udadrettede kontakter til diverse myndigheder.
 • Vi arbejder for at få lavet en "landsbyhave" på sportspladsen.
 • Vi er tovholdere for de arbejdsgrupper, der arbejder selvstændigt.
 • Vi arbejder for vedligeholdelse af omgivelserne ved søen (gangsystem, fiskeplatform, madpakkehytte og borde + bænke).
 • Vi arbejder for vedligeholdelse af klubhuset ude og inde.
 • Vi udlåner klubhuset.
 • Vi arbejder for/støtter op omkring lokalstrategien i Bur (Fremtidens Bur)


Hvis du har gode ideer
- til Bur Aktivitetsforening, vil vi meget gerne høre om dem.
Skriv en mail til en’ af bestyrelsesmedlemmerne eller kontakt os på anden vis og fortæl om din ide.
Tilbage til indhold