Velkommen til Burs hjemmeside.
Her vil du finde en masse information om hvad der sker i byen.
Som borger i Bur kan du også følge med i vores gruppe på Facebook.

Hjertestarter

Kære Burborgere
Som mange af jer sikkert ved, ansøgte vi i 2019 Trygfonden om en hjertestarter til vores lille lokalsamfund. Den fik vi bevilget og i brugergruppen er vi glade for at kunne meddele, at hjertestarteren er monteret og opsat ved siden af indgangsdøren til forsamlingshuset, som beredvilligt har lagt vægplads til.
Hjertestarteren er tilgængelig døgnet rundt, og er tilmeldt netværket www.hjertestarter.dk, så den bliver tilgængelig for alarmcentralen ved et 1-1-2 opkald.

Hjertestarteren er monteret på væggen ved forsamlingshuset

Nyheder:

 • Fællessang
 • Fastelavn er mit navn 🙂
 • Generalforsamling

  Generalforsamling i klubhuset mandag d. 29. januar 2024

  Vi starter med fællesspisning kl 18:00
  Pris 80 kr pr person
  Tilmelding og betaling til Henriette på MobilePay 60808222 senest 22. januar.

  Generalforsamling starter kl 19:00

  Dagsorden:
  Valg af ordstyrer
  Formandens beretning
  Regnskab ved kasseren
  Behandling af indkommende forslag
  Valg til bestyrelse på valg er Henriette, Torben og Susanne (Henriette og Torben modtager genvalg)
  Valg af suppleanter
  Valg af revisor på valg Lars Kristensen
  Eventuelt