Aktivitetsforeningens formål

Formålene med Bur Aktivitetsforening er:
At Aktivitetsforeningen er åben, gennemskuelig og upolitisk.
At støtte op omkring initiativer til glæde og gavn for borgerne i lokalsamfundet.
At det er af allerstørste vigtighed, vi i lokalsamfundet står sammen.
At bestyrelsen er talerør for lokalsamfundet, og varetager Burs interesser i forhold til relevante myndigheder.
At medvirke til at fastholde og udbygge sammenholdet blandt Burs borgere, og være medvirkende til at pleje fællesskabet og samle sognet.
Etablering af landsbyhaven.

Du støtter foreningen ved at være medlem af Bur aktivitetsforening.