Bestyrelsens arbejde:

Hvad laver bestyrelsen?
Vi udlåner flagalle.
Vi støtter op omkring sankthans.
Vi laver aftale med julemanden.
Vi ansøger om økonomisk hjælp hos diverse fonde for at kunne vedligeholde og forny vores lokalsamfund.
Vi støtter op omkring diverse aktiviteter/tiltag til glæde for vores lokalsamfund.
Vi sælger medlemskaber hvert år forud for generalforsamling.
Vi afholder generalforsamling.
Vi arbejder for at hjemmesiden ”Bursogn.dk” er ajourført og brugbar.
Vi arbejder for at opslagene ved forsamlingshuset er ajourført.

Bestyrelsen:

Formand:
Henriette Kristensen
Bygaden 16, Bur
7570 Vemb
tlf: 60808222
Mail: Henriette_noerby@hotmail.com

Kasserer:
Bente Bredal
Burvej 56, Bur
7570 Vemb
Tlf. 23493518
Mail. burtik@mail.dk

Menigt medlem:
Torben Pedersen
Lyngholmvej 5, Bur
7570 Vemb
Tlf.: 25672113
Mail: lonetorbenbur@gmail.com

Menigt medlem:
Anna Andersen

Menigt medlem:
Ida Hesel


Sekretær, passivt medlem og webmaster
Tina Siig
Skolevej 12
7570 Vemb
Tlf. 31250094
Mail: tinasiig@gmail.com

Suppleanter:
1. suppleant: Line Gade
2. suppleant: Arne Madsen

Revisorer:
Lars Kristensen

Opgaver og ansvarsområder:

Niels Bjørn Maegaard:
Udlån og rengøring af klubhuset (se i øvrigt under klubhuset).
Flagallé (Sammen med Claus Poulsen og Torben Pedersen)

Anna Andersen:
Sørger for at nye tilflyttere i Bur bydes velkommen med en blomsterhilsen og gratis medlemskab til Bur Aktivitetsforening til resten af året.
Desuden får de (husstanden) en gratis spisebillet til en fællesspisning.

Tina Siig:
Skriver referater.
Ansvarlig for at hjemmesiden er opdateret.

Henriette Sørensen:
Varetager opgaven med at få aktuelle oplæg i bladet ”Hvem, Hvad, Hvor”
Ophænger og nedtager relevante opslag ved forsamlingshuset.
Varetager også opgaven med at printe papirmeddelelser ud til husstandsomdeling.

Diverse udvalg

Udlån af hytterne ved Bur Fristed foregår gennem Jan Bredal, indtil den online portal kommer op og køre.
Jan kan kontaktes på mobil 2142 1006.

Tovholder vedr. hjertestarter
Anita Dalgaard
Hun tager initiativ til afholdelse af nyt kursus ved hjertestarteren

Julebelysningsudvalget
Lars Kristensen tlf. 4061 0230 og Arne Madsen tlf. 26800589

Plantager
Under præsentationen af Bur, må nævnes at vi har 2 plantager:
Bur andelsplantage på 20 hektar, hvor Jan Bredal er formand, og kommuneplantagen på 40 hektar

Hansens Plads
Elin Knudsen tlf. 20121438 og Lis Harboe tlf.20965367 er ansvarlige for at pladsen ser præsentabel ud.

Sct Hans udvalget:
Anna Andersen tlf. 42615640
Line Gade tlf. 50462300
Inga Lundsgaard tlf. 22372644
Bente Bredal tlf: 23493518