Udviklingsgrupper

Bur er en del af LAG Struer-Holstebro samarbejdet.
LAG (Lokale Aktions Grupper) er et initiativ under Bolig- og Planstyrelsen, der støtter udvikling af landsbyer i kommunerne.
Det betyder at vi har en række udvalgsgrupper, der hver i sær arbejder med forskellige emner til forbedring af byen.

Fokusområder for lokalstrategien:

Trafiksikkerhed i Bur

Vi er en del i Bur som har talt om trafiksikkerheden. Vi synes at den er for dårlig i og omkring byen.
Det er blevet mit lod at formidle dette videre til teknik og miljø.

Burvej:
Der bør stribes op, og afmærkes hvad der er til cyklister igennem byen, da de nuværende striber er slidt helt væk.
De to helleanlæg / chikaner som er ind i byen, fra øst og vest siden, er ikke særlig gode, da de opfordre bilister med høj fart til, at køre venstre om dem.
Det er vi mange i Bur som har oplevet!
Der er også ønske om hastigheds nedsættelse på 60km/t, fra Krudttønden og til byskiltet.
Krydset Burvej og Lindtorpvej bør sikres. Enten med Fuldstop skilte på Lindtorpvej, eller med en 70 km zone på Burvej. Oversigtsforholdene fra Lindtorpvej mod Holstebro er meget dårlige.

Bygaden:
Bygaden er otte meter bred. Det er to meter mere end Burvej. Her kan der laves parkerings heller / chikaner gennem det meste af byen, for eksempel som der er på Banetoften i Holstebro og herefter en 2-1 vej ud til byskiltet!
Tangsgaarsvej:

Her har vi en meget smal vej uden oversigt, vores forslag er max 40 km/t og 2-1 vej. Fra byskiltet og til Bygaden, eller at den bliver ensrettet med en cykel/gangsti i den ene side af vejen!

Idomvej:
Her er der også en del børn som er utrygge ved at cykle, her vil vi også gerne have 2-1 vej fra Burvej og til Storåen.

Møborgåvej:
Her vil vi også gerne have 2-1 vej fra Bygaden og til byskiltet. Det her er forslag som ikke er særligt dyre at gennemføre for kommunen, men de vil have en stor tryghedsskabende effekt i vores lokalsamfund.

Mvh Henning Dalgaard

Projektgrupper pr. nov. 2022

Spor I landskabet
Gosia Vendelbo
Simon og Lisa Fuglsang
Anne Mette Fredberg
Connie Hornshøj

Landsbyhaven, hundeskov, overnatningsmuligheder – Haven i Bur
Lars Kristense
Bente Bredal
Henrik Kristensen
Jan Bredal
Anders Lindhøj/Tina Siig
Torben Pedersen

Skoleskoven for alle
Lasse Kviesgaard
Inge Kviesgaard

Midtbyen
Charles Wang
Hanne Schmidt
Anders Thingstrup
Brian Pedersen og Betina
Jan og Bente Bredal
Henrik Hedegaard Kristensen

Cykelsti
Mikail
Jens Kristian Hedegaard
Henning Dalgaard
Ejgil Basselbjerg

Bredbånd
Mikail
Mikkel Slyk Jackobsen

Infoaften for nye tilflyttere
Anita Dalgaard
Susanne Jensen

Hansens plads
Lis Harboe
Elin Knudsen

Det ka a da gjø
Mona Godtkjær
Claus Poulsen
Sonja Hansen
Inga Lundsgaard
Knud og Yrsa Sørensen
Bent Hansen

Udviklingsgruppen
Inge Kviesgaard 40622453 ingekv@mail.dk
Ad. Hoc