Udviklingsgrupper

Bur er en del af LAG Struer-Holstebro samarbejdet.
LAG (Lokale Aktions Grupper) er et initiativ under Bolig- og Planstyrelsen, der støtter udvikling af landsbyer i kommunerne.
Det betyder at vi har en række udvalgsgrupper, der hver i sær arbejder med forskellige emner til forbedring af byen.

Fokusområder for lokalstrategien:

Læs hele lokalstrategien her:

Projektgrupper pr. nov. 2022

Spor I landskabet
Gosia Vendelbo
Simon og Lisa Fuglsang
Anne Mette Fredberg
Connie Hornshøj

Landsbyhaven, hundeskov, overnatningsmuligheder – Haven i Bur
Lars Kristense
Bente Bredal
Henrik Kristensen
Jan Bredal
Anders Lindhøj/Tina Siig
Torben Pedersen

Skoleskoven for alle
Lasse Kviesgaard
Inge Kviesgaard

Midtbyen
Charles Wang
Hanne Schmidt
Anders Thingstrup
Brian Pedersen og Betina
Jan og Bente Bredal
Henrik Hedegaard Kristensen

Cykelsti
Mikail
Jens Kristian Hedegaard
Henning Dalgaard
Ejgil Basselbjerg

Bredbånd
Mikail
Mikkel Slyk Jackobsen

Infoaften for nye tilflyttere
Anita Dalgaard
Susanne Jensen

Hansens plads
Lis Harboe
Elin Knudsen

Det ka a da gjø
Mona Godtkjær
Claus Poulsen
Sonja Hansen
Inga Lundsgaard
Knud og Yrsa Sørensen
Bent Hansen

Udviklingsgruppen
Inge Kviesgaard 40622453 ingekv@mail.dk
Ad. Hoc