Rundt om Bur

Burs Historie:
Sognet var oprindeligt et fattigt hede sogn, dog med noget frugtbart agerland mod syd, grænsende ned til Storåen. Det var også her, sognets gårde var at finde. De var alle fæstegårde under Nørre Vosborg, og var det for manges vedkommende til et godt stykke op i 1800-tallet, da Nørre Vosborg ikke havde tænkt sig at uden videre at opgive fæstevæsenet.
Sidst i 1800-tallet ændrede sognet og dets befolkning karakter, idet statsbanerne gennemskar sognet med den nye jernbanelinje fra Holstebro via Vemb og Ulfborg til Ringkøbing og senere til den nye eksporthavn i Esbjerg.
Ved Bur holdeplads så den tids matador, Anders Lærke, muligheden for en stationsby. Han byggede flere huse på sin jord her, og snart kom der nye håndværksvirksomheder. Smede, der startede fabrikken Jyden Bur; men også købmand Hansens omfattende virksomheder og flere fulgte.

I 1911 blev Bur- Naur Mergelselskab oprettet for at udvinde mergel. Mergel er en lertype, som tidligere blev anvendt som gødning på grund af dens høje kalkindhold, og da selskabet fandt et godt mergelleje ved Bur, blev jernbanen et vigtigt led i videretransporten af merglen. – dette er senere den nuværende attraktive Bur sø.

I 1923 blev den nu, i landbrugskredse, verdenskendte virksomhed Jyden Bur A/S etableret i Bur.
Jyden Bur er i dag i partnerskab med firmaet Skiold, og er den største virksomhed i lokalområdet med mange medarbejdere og omfattende eksport af staldinventar.
Vest for Bygaden blev Skolevej udbygget med parcelhuse i 1970’erne. I slutningen af 1970’erne blev Pøtparken planlagt og udbygningen er stadig i gang.

Bur Kirke er fra romansk tid, mens våbenhuset er fra 1600 tallet og spiret fra 1800 tallet. Diverse fødevarebutikker er med tiden lukket, og i dag foretages indkøbene i de nærliggende nabobyer.

Bur Sogns Historie – 1 til 3
En fortælling og sognets historie fra sidst i 1600-tallet til ca. 1990
Af Verner Villadsen 1919 – 2011
Redigeret og udgivet af Jens Erik Villadsen (søn)
Se nærmere på vestjyder.dk/bur

Ved en fællesspisning i Forsamlingshuset i 2021 holdt udgiver Jens Erik Villadsen et oplæg om bøgerne, samt signerede eksemplarer til de fremmødte.

Kort om Landsbyen Bur anno 2021:
Bur er:
Centralt beliggende, attraktiv og bæredygtig landsby centralt i Holstebro kommune.
I besiddelse af gode offentlige transportmuligheder.
En landsby med mulighed for mangeartede aktiviteter.
En landsby som bygger på fællesskab
Landsbyen med fri natur, sø, skov og Storeåen.
En landsby med ny børneinstitution.
En landsby med flere billige byggegrunde
En landsby i udvikling

Burs placering:
Bur gennemskæres af landevej 509. Ca. 6 km mod vest, fører vejen inklusiv cykelstien til Vemb. Ca. 10 km mod øst fører vejen til Handelsbyen Holstebro.
Ca. 6 km mod syd er nærmeste by Idom og 4 km mod nord endnu en lille landsby, Linde.
Midtjyske jernbaner fører igennem Bur. Der er timedrift i hverdagene, i weekends og helligdage er der 2 timers drift.
Ca. 3 km nord for Bur ligger flyvepladsen Lindtorp, som anvendes til privat flyvning mm.
Nærmeste golfbane i Råsted er i cykelafstand ca. 6 km. Der er 6 km til nærmeste købmand, slagter og andre indkøbsmuligheder.
Vi har 13 km til Holstebro motorvejen.

Børnepasning og skoletilbud:
Når man vælger at bosætte sig i Landsbyen Bur, er der følgende tilbud til
børnepasning og skoletilbud:
Krudttønden i Bur
Børnehuset Krudttønden er en selvejende puljeinstitution med et pasnings- og udviklingstilbud til børn fra vuggestue til skolestart. Krudttønden er normeret til 15 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn. Den har en forældrevalgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen har, i dialog
med personale og leder, stor indflydelse på tiltag og udviklingen af Krudttønden.
Indenfor leger børnene i en nybygget institution fra 2015. Det betyder gode lyse forhold og gulvvarme, som er rigtig dejligt om vinteren.
Krudttønden har en fantastisk naturgrund med en ny og velindrettet legeplads. Den ligger op af en skov med mulighed for aktiviteter i skoven

Vemb Skole:
Vemb skole er en kommune skole under Holstebro kommune med tilbud fra 0-7 klasse
På Vemb skole er værdigrundlaget:
– at alle føler sig trygge
– at alle er glade for at komme på skolen.
– der skal være gode muligheder for oplevelser
– der skal være plads til forskellighed
– eleverne skal lære at samarbejde
– der skal lægges vægt på engagement og ansvarlighed
Holstebro turistbusser kører eleverne til Vemb skole.
Til Vemb skole er der desuden cykelsti.

Idom skole:
Idom-Råsted Skole er en mindre folkeskole forankret i et aktivt lokalt samfund. Skole er med små klasser, hvor der er tid til at udvikle den enkelte elev fagligt og socialt.
Idom Råsted skole vægter Åbenhed – ærlighed – respekt – tillid – omsorg.
Idom-Råsted Skole er en lokalforankret skole – professionel, traditionsrig og med fokus på dannelse og uddannelse. De arbejder i et fagligt, traditionelt og trygt læringsmiljø, og i mere end 60 år har vi skabt rammerne for et trygt og fagligt solidt afsæt videre ind i voksenlivet.
Bur betjenes af Midttrafik´s rute til Idom skole og af Holstebro turistbusser.

Videre uddannelse:
8-10 klasse gennemføres på enten Hostebro eller Ulfborg skoler – samt efterskoler.
Gymnasieuddannelse, erhvervsuddannelse og andre videregående uddannelser kan gennemføres i Holstebro.

Idrætsforeningen i Vemb 
Vemb Forenede Sportsklubber
Vemb idrætsforening har mange forskellige idrætstilbud til såvel børn som voksne og herunder fitness center
Plexus – Idom:
Plexus er et moderne Idræts- og Kulturcenter som ligger i Idom-Raasted, en mindre landsby, der ligger 5 km fra Bur.
I Plexus er der også mulighed for at træne i fitnesscenter og deltage i forskellige idrætstilbud til børn og voksne.