Kontrakt og ordensregler

Ordensregler:
Det er ikke tilladt at stå på borde eller stole.
Huset skal afleveres i opryddet stand dvs. stole og borde skal stå på rette plads.
Der er vasket op, og medmindre andet er aftalt, er opvaskemaskinen tømt.
Bordene er aftørrede.
Skraldeposer er tømt i containeren.
Gulvene afleveres opryddede og fejede.
INGEN GULVVASK.
Ingen affaldssække sættes ved siden af container.
Som låner er man økonomisk ansvarlig i tilfælde af beskadigelse af service, inventar og huset.
Som låner kvitterer man for udleveringen af nøgle til huset, og ved evt. bortkomst af nøglen, betaler låner for omlægning af låse i klubhuset.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bur Aktivitetsforening