Bur Aktivitetsforening

Foreningen er baseret på medlemmer der vil være med til at gøre Bur til et aktivt landsbysamfund.
Bur Aktivitetsforening blev grundlagt 31/3-2004, ved sammenlægning af forsamlingshus, beboerforeningen og idrætsforeningen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år af gangen (se evt. Vedtægter og Bestyrelse).

Kontingenter:
Priserne er uændrede i forhold til de sidste mange år.
Vi håber at rigtig mange vil støtte op omkring de lokale initiativer.

Priser på medlemskab:
Husstandsmedlemskab 200 kr.
Husstandsmedlemsskab  (pensionister) 150 kr.
Enlige 100 kr.
Enlige (pensionister) 80 kr.

Fordele ved at være medlem af Bur aktivitetsforening:
Du har mulighed for at komme til orde i lokalsamfundet.
Du har mulighed for at deltage i Burs aktiviteter.
Du kan leje telt til fordelagtig pris.
Du kan leje flagallé til fordelagtig pris.
Du kan leje klubhuset til fordelagtig pris.