Onsdag d. 4. januar 2023 er der Borgermøde i Forsamlingshuset.
Programmet er som følger:
Den stille landsby er en by i udvikling. Tag jeres nabo under armen og mød op til denne aften. Vi kan sagtens samle 70 igen – ikke?

Aftenen starter kl. 18.00 med mad – 65 kr. pr deltager
Menu: Koteletter med rodfrugter, kartofler og sovs.
Kaffe og kage – 35 kr.
Tilmelding og betaling til Henriette på 60808222 senest d 27-12-2022
Der kan købes vin, øl og vand

Borgermødet starter kl. 19.00
Inge byder velkommen og fortæller om Landsbystrategien.
Jan Bredal fortæller om Haven i Bur, herunder evt bevilling og arbejdsplan.
Brian fortæller om Bur Multihus mm, herunder bevilling og ønske om .arbejdsplan.
Mikail fortæller om Bredbånd.
Henning fortæller om cykelstiprojekt og Trafiksikkerhed, hvor er vi og hvad kan vi gøre.
Simon fortæller om spor i landskabet og hvad skal der ske.
Tina fortæller om hjemmesiden og hvordan den fungerer.
Torben fortæller om planerne omkring vores blomsterbede og vedligehold.
Bente fortæller om aktivitetskalenderen/årshjulet, herunder fællessang.
Niels Bjørn fortæller om udlejning af klubhuset.
Elin fortæller om Hansens plads/torv.
Inga fortæller om gruppen – de kan a da gjør- hvordan vil I gerne kontaktes, kan der laves en plan- hvad kan I stå for i det nye år??

Spørgsmål efter hvert oplæg.