Generalforsamling i Bur med fællesspisning

Fællesspisning starter kl 18:00
Menu: kommer senere.
Prisen for maden og kaffe – 50 kr.
Der er 1 øl eller 1 vand til hver               
Sted: Klubhuset.

Sparekassen Thy har sponsoreret beløb og drikkevarer til Generalforsamlingen.

Tilmelding senest d 17. januar 2023 til Henriette på 60808222

Generalforsamlingen starter kl 19:00.

Skriftlige forslag skal være formanden i hænde på ingekv@mail.dk senest 8 dage før.

Indkaldelse:

Dagsorden: