Onsdag d. 1. marts er der fællesspisning med fællessang.
Vi har hyret Sanglærken og Sebastian til at komme forbi og synge med os.
Sanglærken og Sebastian har sanghæfter med
Tilmelding og betaling senest d. 20. februar 2023 til Henriette på
60808222
Tag venner og familie med – alle er velkomne.