I forbindelse med alle de mange ansøgninger om at anlægge energiparker rundt om Bur, har udviklingsgruppen formuleret en protest skrivelse, som er sendt til byrådspolitikerne.
Læs den her: