Kære borgere i Bur.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d.12. december kl 19.00 i Klubhuset.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Information vedrørende formandens afgang, foreningens virke og færdiggørelse af Bur Fristed.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Eventuel valg til bestyrelse
  6. Eventuelt

Vi håber på et talstærkt fremmøde

Mvh.

Bur Aktivitetsforenings bestyrelse