Generalforsamling i klubhuset mandag d. 29. januar 2024

Vi starter med fællesspisning kl 18:00
Pris 80 kr pr person
Tilmelding og betaling til Henriette på MobilePay 60808222 senest 22. januar.

Generalforsamling starter kl 19:00

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Regnskab ved kasseren
Behandling af indkommende forslag
Valg til bestyrelse på valg er Henriette, Torben og Susanne (Henriette og Torben modtager genvalg)
Valg af suppleanter
Valg af revisor på valg Lars Kristensen
Eventuelt