Katten i Krudttønden

Hvem mangler mig?
Jeg er ved Børnehuset krudttønden i Bur. Jeg vil rigtig gerne hjem, men kan ikke finde vej.

Vi har virkelig brug for hjælp til at komme af med den kat der har indtaget vores matrikel.
Vi har kontaktet diverse instanser, men der er ingen hjælp at hente.
Katten er til stor gene, da den hopper op i børnenes barnevogne mens de sover.
Er der nogen der ved hvor den hører til eller har en ide om det?

Hjælp os gerne

Generalforsamling

Generalforsamling i klubhuset mandag d. 29. januar 2024

Vi starter med fællesspisning kl 18:00
Pris 80 kr pr person
Tilmelding og betaling til Henriette på MobilePay 60808222 senest 22. januar.

Generalforsamling starter kl 19:00

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Regnskab ved kasseren
Behandling af indkommende forslag
Valg til bestyrelse på valg er Henriette, Torben og Susanne (Henriette og Torben modtager genvalg)
Valg af suppleanter
Valg af revisor på valg Lars Kristensen
Eventuelt

Tid til kontingent

Så det tid til fornyelse og indmeldelse af medlemskab til Bur Aktivitetsforening, gerne senest den 10/1 2024.
Der er også mulighed for køb af medlemskab til borgermødet den 10/1 i forsamlingshuset og fra uge 3 kommer et bestyrelses medlem rundt på besøg såfremt der ikke er registreret betaling.

Borgermøde!

STED: Bur forsamlingshus
TID: D. 10. januar 2024 kl. 19.oo

PROGRAM:
Information om solcelle/vindmølle projekt i Bur/Møborg/Linde.
Skovgaard Energy kommer og fortæller om deres tanker og ideer, i forhold til hvad de pt. ved om projektet.
Hvordan ser en KLIMAPARK ud i dag ???
Kim Tobiasen er mødeleder
Alle er velkommen

MVH.
Skovgaard Energy
Bur aktivitetsforening og VE. gruppen