Nyt fra Udviklingsgrupperne

26-02-2023

Så er der nyt fra udviklingsgruppen vedrørende trafiksikkerhed.
Gå ind på siden og rul ned til Hennings gode indlæg.

Fællesspisning med sang

Onsdag d. 1. marts er der fællesspisning med fællessang.
Vi har hyret Sanglærken og Sebastian til at komme forbi og synge med os.
Sanglærken og Sebastian har sanghæfter med
Tilmelding og betaling senest d. 20. februar 2023 til Henriette på
60808222
Tag venner og familie med – alle er velkomne.

Generalforsamling 2022

Tusind tak for et flot fremmøde til årets generalforsamling.
Referat og formandens beretning er nu lagt ind på hjemmesiden under Aktivitetsforeningen –> Referater.

Fastelavn

Fastelavnsfest i børnehuset Krudttønden d. 19. februar kl 14.00

Vi slår katten af tønden.
Pris: 25 kr. pr. Person:  Der er fastelavnsboller, varm kakao og saftevand.

Børnene bliver inddelt i 2 grupper
0-3
4- +

Vi kårer kattedronning og kattekonge.
Vi kårer bedste udklædning i hver gruppe.
Vi håber I har lyst til en hyggelig dag I Krudttønden.

Med venlig hilsen
Krudttønden og Bur Aktivitetsforening

Generalforsamling

Generalforsamling i Bur med fællesspisning

Fællesspisning starter kl 18:00
Menu: kommer senere.
Prisen for maden og kaffe – 50 kr.
Der er 1 øl eller 1 vand til hver               
Sted: Klubhuset.

Sparekassen Thy har sponsoreret beløb og drikkevarer til Generalforsamlingen.

Tilmelding senest d 17. januar 2023 til Henriette på 60808222

Generalforsamlingen starter kl 19:00.

Skriftlige forslag skal være formanden i hænde på ingekv@mail.dk senest 8 dage før.

Indkaldelse:

Dagsorden:

Borgermøde

Onsdag d. 4. januar 2023 er der Borgermøde i Forsamlingshuset.
Programmet er som følger:
Den stille landsby er en by i udvikling. Tag jeres nabo under armen og mød op til denne aften. Vi kan sagtens samle 70 igen – ikke?

Aftenen starter kl. 18.00 med mad – 65 kr. pr deltager
Menu: Koteletter med rodfrugter, kartofler og sovs.
Kaffe og kage – 35 kr.
Tilmelding og betaling til Henriette på 60808222 senest d 27-12-2022
Der kan købes vin, øl og vand

Borgermødet starter kl. 19.00
Inge byder velkommen og fortæller om Landsbystrategien.
Jan Bredal fortæller om Haven i Bur, herunder evt bevilling og arbejdsplan.
Brian fortæller om Bur Multihus mm, herunder bevilling og ønske om .arbejdsplan.
Mikail fortæller om Bredbånd.
Henning fortæller om cykelstiprojekt og Trafiksikkerhed, hvor er vi og hvad kan vi gøre.
Simon fortæller om spor i landskabet og hvad skal der ske.
Tina fortæller om hjemmesiden og hvordan den fungerer.
Torben fortæller om planerne omkring vores blomsterbede og vedligehold.
Bente fortæller om aktivitetskalenderen/årshjulet, herunder fællessang.
Niels Bjørn fortæller om udlejning af klubhuset.
Elin fortæller om Hansens plads/torv.
Inga fortæller om gruppen – de kan a da gjør- hvordan vil I gerne kontaktes, kan der laves en plan- hvad kan I stå for i det nye år??

Spørgsmål efter hvert oplæg.

Velkommen

12-11-2022
Velkommen til Burs nye hjemmeside.
Siden vil være under opbygning i et stykke tid, men jeg arbejder på at få de vigtigste sektioner op først.
Indtil da kan i også hold jer orienteret på Burs Facebook.

Med venlig hilsen
Tina Siig
Webmaster